Vodoinštalačné služby

Dodávky materiálu

  • domáce vodárne
  • ponorné čerpadlá , zariadenia na filtráciu a úpravu vody

Služby

  • Montáž , výmeny a rekonštrukcie
  • Vodoinštalatérske práce podľa požiadaviek zákazníka z pozinku, plastu, plastohliníku a medi
  • Kanalizačné práce z kameniny a plastu
  • Montáž zdravotechniky
  • Rekonštrukcie a montáže vody a kanalizácie
  • Výmena bytových vodomerov
  • Rekonštrukcia a výmena hlavných rozvodov vody