Rodinné domy

 • Kanalizačná, vodovodná, plynová prípojka
 • Podlahové vykurovanie, rozvody UK
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie
 • Montáž teplovodných krbov
 • Montáž kotlov na tuhé palivo, klasické, automatické
 • Montáž tepelných čerpadiel
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • Plynová kotolňa
 • Solárne kolektory
 • MaR

10 Bytových jednotiek – obec Rudinská

 • Vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, ČOV
 • Rozvod plynu
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvod UK
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika
 • MaR

26 Bytových jednotiek – sociálne byty Kysucké Nové Mesto

 • Vodovodná, kanalizačná prípojka
 • Rozvody SV, TÚV, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika

Bytový dom ul. Dlabačova Žilina – Swimea s.r.o.

 • Vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka
 • Rozvod plynu
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvod UK
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika
 • MaR

Pošta Kysucké Nové Mesto

 • Kanalizačná, vodovodná, horúcovodná prípojka
 • Výmenníková stanica
 • Podlahové vykurovanie, UK
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • MaR

Budova OTK Žilina - Myma Invest s.r.o

 • Centrálne vykurovanie
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Rozvod plynu, plynová kotolňa
 • MaR

Budova Reality Laurin s.r.o.

 • Centrálne vykurovanie
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Rozvod plynu, plynová kotolňa
 • MaR

Budova TV AV Elektronic s.r.o.

 • Podlahové vykurovanie
 • Rozvod stlačeného vzduchu
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Rozvod plynu, plynová kotolňa
 • MaR

Budova Kaviareň M - Caffe - ALMA Invest s.r.o.

 • Podlahové vykurovanie
 • Rozvod vzduchotechniky
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Rozvod plynu, plynová kotolňa
 • MaR

Penzión Central Park Žilina

 • Kanalizačná, vodovodná, plynová prípojka
 • Podlahové vykurovanie, rozvody UK
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • Plynová kotolňa
 • Wellnes
 • MaR

Kinex – KLF a.s. Kysucké Nové Mesto

 • Plynové žiariče, fukáre
 • Plynové regulačné stanice
 • Plynová prípojky – nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody plynu - nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody UK, teplovodné fukáre
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvody chladiacej vody, emulzie, oleja, stlačeného vzduchu
 • Rozvody elektro
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • Revízie elektro, plyn a plynových spotrebičov
 • MaR

Kinex – KLF a.s. Bytča

 • Plynové žiariče, fukáre
 • Plynové regulačné stanice
 • Plynová prípojky – nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody plynu - nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody UK, teplovodné fukáre
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvody chladiacej vody, emulzie, oleja, stlačeného vzduchu
 • Rozvody elektro
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • Revízie elektro, plyn a plynových spotrebičov
 • MaR

Areál PCHZ Žilina – MYMA Invest s.r.o.

 • Rozvody pary
 • Antikorové komíny
 • Plynové kotolne
 • Plynové regulačné stanice
 • Plynové prípojky – nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody plynu - nízkotlaké, stredotlaké
 • Plynové žiariče, fukáre
 • Rozvody UK, teplovodné fukáre
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvody chladiacej vody, emulzie, oleja, stlačeného vzduchu
 • Zdravotechnika
 • Klimatizácia
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • MaR

Areál ZVL Bytčica Žilina – MYMA Invest s.r.o.

 • Antikorové komíny
 • Plynové kotolne
 • Plynové regulačné stanice
 • Plynové prípojky – nízkotlaké, stredotlaké
 • Rozvody plynu - nízkotlaké, stredotlaké
 • Plynové žiariče, fukáre
 • Rozvody UK, teplovodné fukáre
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Rozvody stlačeného vzduchu
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika a vetranie
 • MaR

HBM FHARMA Martin – Pega mont s.r.o.

 • Medené rozvody dusíka, kyslíka, kysličníku uhličitého
 • Antikorové rozvody zemného plynu

BAUMIT Detmarovice

 • Rozvod stlačeného vzduchu DN 15 – DN 80

Základné školy

 • Plynová kotolňa
 • Plynová prípojka
 • Podlahové vykurovanie
 • Rozvod vzduchotechniky
 • Rozvody SV, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, požiarny vodovod
 • Zdravotechnika
 • Rozvod plynu, plynová kotolňa
 • MaR