Služby

  • Montáž plynových spotrebičov, klimatizácií, vzduchotechniky, ohrievačov TUV,solárnych zostav, fotovoltaických článkov, tepelných čerpadiel, teplovodných krbov kotlov na tuhé palivo
  • Montáž priemyselných rozvodov
  • Montáž rozvodov vody a kanalizácie, montáž sanity, vodovodných batérii
  • Montáž čerpacej techniky
  • Záručný a pozáručný servis na ponúkaný sortiment a vykonané práce.
  • Uvádzanie spotrebičov do prevádzky
  • Návrh riešenia energetických zdrojov - kúrenia, vetrania, klimatizácie, solárna technika
  • Spracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete, vypracovanie cenovej kalkulácie