Servis

Na základe skúseností v realizácii technologických zákaziek a poskytovania čo najkomplexnejších služieb, vykonávame odborné prehliadky a skúšky, zabezpečuje záručný a pozáručný servis, opravy a údržbu jednotlivých technologických systémov, meracej a regulačnej techniky, kotlov a horákov.

Kompletný servis kotlov a horákov

 • uvedenie do prevádzky a periodické prehliadky
 • mechanické a chemické čistenie kotlov
 • kontrola plynovej rady a nastavenie zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a nastavenie havarijných prvkov
 • nastavenie a optimalizácia spaľovacích procesov
 • vystavenie protokolu o odbornej prehliadke a skúške

Servis technologických rozvodov

 • voda - kúrenie - plyn – chladenie – priemyselné rozvody – slnečné kolektory
 • rekonštrukcie a opravy kotolní

Odborné prehliadky a skúšky

 • revízne správy podľa vyhlášky č.508/2009 a č.25/1984
 • plynových, tlakových, klimatizačných a elektrických zariadení
 • celkové revízie kotolní

Servis VZT a chladenia

 • montáž, servis a opravy klimatizačných zariadení
 • montáž, servis a opravy vzduchotechnických zariadení