Plynofikačné služby

Dodávky materiálu

  • plynové kotle
  • potrubie
  • regulátory tlaku plynu

Služby

  • Plynoinštalačné práce
  • Revízie ,projektové dokumentácie
  • Montáže a rekonštrukcie plynovodov
  • Výmena, preloženie plynových rozvodov a regulátorov
  • Rekonštrukcia plynu v domoch a priemyselných objektoch.
  • Výmena a opravy uzáverov včítane domových HUP
  • Rekonštrukcia a výmena hlavných rozvodov vody