Klimatizácia

Čo je klimatizácia a ako funguje ?

Klimatizácia je proces úpravy kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch, resp. označenie pre systém zariadení na úpravu a rozvod praveného vzduchu a to tepelnou úpravou vzduchu, filtráciou respektíve prevetrávaním. Niekedy je to aj zdravotná nevyhnutnosť, napríklad v nemocniciach – operačný sál, niektorých vlakoch, spoločenských miesnosťach, reštauráciách, kaviarňach, atď.

Všetky nami dodané Klimatizačné jednotky sú vybavené ekologickým chladivom, majú vysokú účinnosť sú spoľahlivé a čo je najdôležitejšie, sú úsporné v plnej miere zohľadňujú životné prostredie. So starostlivosťou o naše zdravie, znečistenie atmosféry a s dôrazom na úsporu elektrickej energie, klimatizačné zariadenia energetickej triedy "A", s ekologickým chladivom R410a.

Klimatizačné jednotky sú vyrobené podľa najnovších svetových technológií zaručujúcich bezproblémové, jednoduché a dlhodobé používanie a ponúkajú nasledovné funkcie:

  • Chladenie - chlad
  • Vykurovanie - teplo
  • Odvlhčovanie prostredia
  • Ofukovanie (ventilátor) – cirkulácia vzduchu
  • Filtráciu vzduchu niekoľko násobnou vstavanou filtráciou
  • Prívod čerstvého vzduchu

Základným výkonovým parametrom klimatizácie je celkový chladiaci výkon, Udáva sa najčastejšie vo wattoch (W, kw), niekedy však aj v Btu/h. Elektrický príkon udáva celkovú spotrebu el. energie klimatizačného zariadenia.

Čo je dôležité pri výbere klimatizácie ?

Klimatizačné zariadenia sa v priestoroch inštalujú na viac rokov, preto je dôležité správne zhodnotiť podmienky pre výber vhodnej klimatizácie a brať do úvahy hlavne nasledovné:

  • Typ stavby a účel využitia - rodinný dom, podkrovie, panelový byt, kancelária, zasadačka, obchod, reštaurácia, kaviareň, serverovne na PC a iné
  • Rozsah úpravy vzduchu - požadujete len chladenie alebo aj kúrenie, vetranie, odvlhčovanie ?
  • počet osôb v priestore, počet elektrospotrebičov a ich odber (W-Kw) atď
  • Typ a prevedenie vnútorných klimatizačných jednotiek - ponúkame široký sortiment prevedenia vnútorných jednotiek, aj farebné, či už nástenných, podstropných, kazetových, kanálových alebo parapetných
  • Výber systému klimatizačného zariadenia - je možné použiť od najjednoduchšieho systému s jednou vonkajšou a jednou vnútornou jednotkou až po multi systém, pri ktorom je na jednu vonkajšiu jednotku pripojených viacej vnútorných jednotiek podľa počtu miestností

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať